Investice

Verdi fond farem

Verdi fond farem představuje první fond na českém trhu, který umožňuje kvalifikovaným investorům zapojit se do zemědělského odvětví a primární produkce potravin. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že nejen investuje do zemědělské půdy, ale především do modernizace a rozvoje farem přímo v České republice.
Agrospol Starý Pelhřimov
AGROWILD Nová Ves
Druhá Poběžovická
V současné době fond vlastní podíl ve třech farmách, které společně obhospodařují více než 4 700 hektarů půdy. Tyto farmy se specializují na rostlinnou i živočišnou produkci a také na výrobu elektrické energie pomocí bioplynových stanic.

Snažíme se dosáhnout vyváženého hospodářského růstu s ohledem na udržitelný přístup k zemi a krajině, a zároveň si klade za cíl zachování tradic českého zemědělství.
fondfarem.cz
Minimální investice
1 000 000 CZK / ekvivalent v EUR
Investiční horizont
5 let
Očekávané zhodnocení fondu
10 % p. a.

Verdi Apex

Fond Verdi Apex poskytuje unikátní přístup k prestižnímu světu mezinárodních hedge fondů. Nedávné roky plné krizí ukázaly, že pasivní portfoliové strategie mohou být příliš zranitelné.
Naopak, zvýšená volatilita přináší výhody aktivně řízeným hedge fondům, které využívají pokročilé obchodní strategie a poskytují odpověď na nejistotu na kapitálových trzích. Strategie fondu Verdi Apex je pečlivě sestavena tak, aby využívala vysoké výkonnosti určitých typů hedge fondů a současně tlumila jejich volatilitu prostřednictvím investic do kreditních fondů.

Díky velikosti fondu je riziko pro investory rozloženo mezi širokým spektrem podkladových fondů. Vybrané fondy mají minimální korelaci mezi sebou a zejména pak prakticky nulovou až zápornou korelaci s akciovými trhy. Tato vlastnost je pro investory v dobách jako byly začátky pandemie COVID-19 v roce 2020 nebo zvyšování úrokových sazeb v roce 2022 zvláště cenná, kdy jsou vystaveni rizikům na akciových trzích.
verdiapex.cz
Minimální investice
1 000 000 CZK / 500 000 USD
Investiční horizont
5 let
Očekávané zhodnocení fondu
10 % p. a.

One Family Office

Nová rodinná kancelář vznikla ve spojení dvou renomovaných subjektů: Verdi a Havel & Partners, předních advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku.
Její zaměření spočívá v poskytování poradenských a strategických služeb pro klienty disponující vysokým finančním majetkem. Tým One Family Office je složen z profesionálů s bohatými zkušenostmi a má pobočky v Praze a v Dubaji. V současné době spravuje majetek zakladatele, partnerů a vybraných obchodních partnerů, jehož hodnota překračuje 300 milionů USD. Hlavním cílem je dosáhnout spravovaného majetku ve výši 1 miliardy USD do roku 2024/2025.
onefamilyoffice.cz
Právních, daňových a účetních poradců
50
Sdružený majetek zakladatelů a partnerů
7,5 mld. Kč
Kanceláře
Praha, Brno, Bratislava, Dubaj, Londýn, Frankfurt

Green Horizon Renewables (GHR)

GHR je private equity společnost zaměřující se na investice do obnovitelných zdrojů energie v Evropě, zejména v oblasti větrné a solární energie. Kateřina Zychová je jedním ze zakladatelů této společnosti. Mezi významné milníky GHR patří vstup na finský trh s větrnou energií, kde získala většinový podíl ve společnosti Winda, vyvíjející větrné elektrárny na pevnině, a pozdější prodej tohoto portfolia společnosti BlackRock. Dále se společnost rozšířila na pobaltský trh s obnovitelnými zdroji energie prostřednictvím akvizice většinového podílu ve dvou pobřežních větrných projektech s plánovanou celkovou kapacitou 330 MW.
Společnost GHR staví a rozvíjí větrné elektrárny ve Finsku
Amazon podepsal smlouvu o dodávce obnovitelných energií se společností BlackRock na větrné elektrárny vyvinuté společností Winda
Společnost GHR prodává portfolio větrných elektráren společnosti BlackRock:
bhmrenewables.eu
Verdi Capital s.r.o.
IČO 24814326
DIČ: CZ24814326, Detail plátce DPH
C 176735/MSPH Městský soud v Praze

Datová schránka: yg8ym3x
Kontakt
+420 255 711 891
info@verdicapital.eu
Palladium Offices
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Verdi je soukromá investiční skupina založená v roce 2011, která se zaměřuje na investice do zemědělství a obnovitelných zdrojů.
© 2024 Verdi Capital. Všechna práva vyhrazena
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram