Receptem na úspěch v zemědělství je diverzifikace

70 % českých farmářů bude příští roky ve ztrátě

Zemědělský fond investorky Zychové pohltil další farmu.

Úspěšně dokončená transakce společnosti Druhá Poběžovická

Verdi fond farem je novým majitelem zemědělské společnosti Druhá Poběžovická, získává třetí farmu do portfolia a zdvojnásobuje obhospodařovanou půdu

Verdi fond farem úspěšně dokončil akvizici společnosti Druhá Poběžovická, a.s., která na Domažlicku hospodaří na celkem 2 370 hektarech, a získal tak do své správy již třetí farmu.

Hlavním pilířem živočišné výroby Druhé Poběžovické, a.s. je moderní chov prasat a chov masného skotu bez tržní produkce mléka. V oblasti rostlinné výroby se zaměřuje na pěstování pšenice, ječmene a kukuřice na siláž. V menší míře pak pěstuje jarní obiloviny, hořčici a hrách. Součástí areálu farem je také čerpací stanice nebo posklizňová linka. 

„O Druhou Poběžovickou byl mezi investory velký zájem,“ říká Věra Langová, která byla jednou z prodávajících. „Verdi fond farem jsme si vybrali z důvodu jeho zájmu o rozvoj a zachování dobrého jména naší zemědělské společnosti a záruky pokračování rostlinné i živočišné výroby s plánovaným zefektivněním všech výrobních procesů. Zaujala nás vize modernizace naší farmy s využitím nejnovějších technologií a postupů. Zásadním důvodem bylo i udržení pracovních příležitostí v našem regionu, kde má zemědělská prvovýroba dlouholetou tradici,“ vysvětluje Věra Langová, která v Druhé Poběžovické, a.s. pokračuje na pozici finanční ředitelky.  

Verdi fond farem je vedle Druhé Poběžovické, a.s. také majitelem farem Agrospol Starý Pelhřimov a Agrowild Nová Ves, na kterých se věnuje rostlinné a živočišné výrobě, produkuje čistou elektřinu a kvalifikovaným investorům loni doručil atraktivní zhodnocení 11,7 %. Akvizice Druhé Poběžovické, a.s. posílí pozici fondu na trhu i mezi investory. 

Plánujeme využít znalosti a zkušenosti získané z našich dalších farem, navázat na předchozí úspěšné fungování společnosti a dále ji rozvíjet,“ říká Václav Štekr, výkonný ředitel Verdi fondu farem a dodává: „Druhá Poběžovická je zásadním přínosem do našeho fondu a plně naplňuje námi nastavenou strategii. Díky rozsáhlým a strategicky umístěným pozemkům na hranicích České republiky a Německa fond zdvojnásobí půdu, na které hospodaří, na celkových 4 700 hektarů.“

Inovaci Druhé Poběžovické, a.s. má na starost Tomáš Trávníček, který se se svým týmem doposud podílel na úspěšné přeměně farmy Agrospol Starý Pelhřimov. V Druhé Poběžovické, a.s. se stal novým jednatelem. „Druhá Poběžovická je významnou českou farmou a těší mě, že se mohu podílet na jejím rozvoji a zefektivnění všech procesů. Jak je naší dobrou praxí, zachováme tradici zemědělské výroby, ale farmu budeme modernizovat s důrazem na welfare zvířat a šetrný přístup ke krajině,“ říká Tomáš Trávníček. 

Kateřina Zychová byla vyhlášena 51. nejvlivnější ženou Česka v roce 2023

Kateřina Zychová vystoupí na GLOBAL INVESTMENT SUMMIT 2023

Kateřina Zychová se zúčastnila zahájení Top ženy Česka 2022

Kateřina Zychová mezi nejvlivnějšími ženami Česka 2022

Kateřina Zychová mluví o Verdi fondu farem v Hospodářských Novinách

Elektrárny o výkonu minimálně 300 megawattů